יום ה', יד’ באדר ב' תשע”ט
קרא עוד...

שעת אפס - 7:40 - 8:25 הפסקה - 8:25 - 8:30 שעה ראשונה - 8:30 - 9:15 שעה שניה - 9:15 - 10:00 הפסקה - 10:00 - 10:25 שעה שלישית - 10:25 - 11:10 שעה רביעית- 11:10 - 12:00 הפסקה- 12:00- 12:15 שעה חמישית- 12:15 -13:00 שעה שישית- 13:00 - 13:45 הפסקה- 13:45 - 13:55 שעה שביעית- 13:55 - 14:40