יום ה', יד’ באדר ב' תשע”ט
קרא עוד...

בית-הספר הוא מרכז חינוכי, תרבותי ולימודי שמתגבשות ומתעצבות בו אמות מידה התנהגותיות ונורמות מוסריות. במרכז הווייתו של בית-הספר עומדים היחסים בין אדם לחברו, יחסים המושתתים על קביעת מערכת זכויות וחובות החלים על כל אדם בבית-הספר, בכל גיל, נגזרות מחירויות הפרט ומהזכויות החברתיות. עם זאת, אין חירות ללא גבולות וחוקים, קיומם נועד להבטיח מסגרת חיים מכבדת ומכובדת. הבסיס המשפטי למערכת הכללים היא הוראות החוק הרלוונטיות ותקנות משרד החינוך- חוזר מנכ"ל תשע"ו. לפיכך, כל פעולה האסורה על-פי חוק ו/או תקנות משרד החינוך, אסורה על מורי בית-הספר ותלמידיו. הבסיס המוסרי והחברתי למערכת הכללים נגזר מעקרונות אוניברסליים ובהם הרצון לחיות חיים אחראיים בחברה, ששוררים בה הבנה, שלום, סובלנות, שוויון וסולידריות בין בני האדם. בכתיבת תקנון זה הושם דגש על פיתוח יחס של כבוד לזכויות האדם בכלל ולזכויות התלמיד ומחנכיו בפרט, תוך פיתוח רגישות של כל אדם לעצמו, לזולתו, לצרכיו ולצורכי אחרים, זאת תוך שימת לב לחובות וההכרח לקיים את הזכויות הנ"ל ולשמור עליהן. הצוות החינוכי ישמש כתובת שאליה יוכל התלמיד לפנות לצורך סיוע, הגנה והרגעה. הטיפול באירועי משמעת יבוצע תוך הקפדה על משוב חיובי, על מתן כלים לשיפור ההתנהגות, על יחס עקבי והוגן ועל תקשורת ישירה עם התלמיד והוריו. התקנון המלא - בקובץ המצורף: תשעט-תקנון .docx