יום ה', יד’ באדר ב' תשע”ט
קרא עוד...

תלמידים והורים יקריםשנות הלימודים בחטיבת הביניים הן ללא ספק שנים משמעותיות בשלבי התפתחותם של ילדינו. לשנים אלו השפעה מרחיקת לכת על התפתחותם הרגשית, הלימודית והחברתית.התפיסה החינוכית של ביה"ס שמה במרכז את התלמיד אך גם את המורים, ההורים והקהילה וזאת מתוך הבנת חשיבותו של הקשר בין כל השותפים, קשר שיסייע בידינו לממש את המטרות היעדים של בית הספר שנבחרו לשנת הלימודים תשע"ז והינן בהלימה לתוכנית העבודה השנתית של משרד החינוך לשנה"ל תשע"ז: א. קידום למידה משמעותית שתוביל להישגים לימודיים, למימוש עצמי ולמצוינות.הבנייה משותפת של תפיסה פדגוגית כוללת של הלמידה המשמעותית.קידום הישגים לימודיים בדגש על פיתוח תפקודי לומד המתאימים למאה ה - 21. (אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה, הבנה מעמיקה, יכולת עבודה בצוות, תחושת מסוגלות ויכולת ניהול עצמי של התלמיד). התאמת תכניות הלימודים, מערכי הערכה ומדידה, תפיסת ההוראה, ההכשרה והפיתוח המקצועי ללמידה משמעותית. ב. חיזוק החינוך לערכים יהודיים, ציוניים ודמוקרטיים ולערכי מורשת ייחודיים ברוח מגילת העצמאות.העמקת החינוך הרגשי, הערכי והחברתי, וקידום מעורבות אישית וחברתית. טיפוח אקלים מיטבי לחיזוק החוסן והצמיחה האישית ולקידום הכלת האחר וקבלת השונות.טיפוח זהות וערכי מורשת ייחודיים בתוך מרחב חיים משותף בחברה הישראלית על גווניה במדינה יהודית ודמוקרטית, ברוח מגילת העצמאות. קידום תפיסה הוליסטית המקדמת רצף חינוכי סביב היממה ובין כלל מערכות החינוך: "מחנכים מסביב לשעון".ג. קידום שיוויון הזדמנויות ומיצוי הפוטנציאל לכלל האוכלוסיות בישראלמתן מענה חינוכי וארגוני שיאפשר הכלתם של תלמידים מזרמי חינוך מגוונים במסגרת החינוך הציבורי.איתור והענקת מענה מקצועי ואישי לתלמידים על הרצף ההתנהגותי והלימודי באופן המחזק ומטפח את עוצמותיהם. ד. קידום תרבות ניהולית-ארגונית ואפקטיבית במערכת החינוךקידום מנהיגות צוותי החינוך באמצעות הרחבת האוטונומיה ועידוד יזמות.ביסוסו של בית הספר כארגון המקדם ערכים של מצוינות ניהולית, מקצועיות ושירות.התאמת סביבת הלמידה לתפיסה ולצרכים הפדגוגיים של מוסדות החינוך.מתוך רצון לטפח את הפרט ולחזקו, נאתגר את תלמידנו לקראת הישגים לימודיים וחברתיים משמעותיים ושאיפה למצוינות. כבכל שנה, נמשיך ונשפר את הפדגוגיה, נאפשר לתלמידים להתנסות בתיפקודי למידה המותאמים למאה ה-21 , נשקוד על מתן משימות שתהיינה בעלות אוריינטציה לדרישות המחר שמאפייניהן הן סקרנות אינטלקטואלית, יכולת הסתגלות לשינויים מהירים והתמודדות עם מאגרי מידע רבים וטכנולוגיות חדשות.במהלך שנה זו נמשיך ונשקוד על טיפוח אקלים בית ספרי חיובי- פיתוח כשירויות רגשיות, חברתיות וערכיות בשימת דגש על טיפוח תהליכים דמוקרטיים, מתן כלים לתקשורת מכבדת, כיבוד החברה וחוקיה וכמו כן על קיום ערוצי תקשורת וקשרי גומלין עם הקהילה והסביבה הרחבה יותר.על מנת לאפשר את הלמידה המיטבית בבית הספר לקדם תלמידים ולגשר על פערים, אנו מחוייבים לשמור על המוגנות והרווחה הנפשית של כלל באי בית הספר, אני קוראת לכל אחד ואחת מכם להיות שותפים בעשייה החינוכית, לקחת חלק ואחריות בסיוע, בקידום ובטיפוח הישגיו וכישוריו של כל תלמיד ותלמיד תוך שמירה על כבוד הדדי, אמון ושותפות אמת. אין לי ספק שיחד נצליח לקדם את מטרותינו ולהצמיח דור אכפתי, סובלני, תורם ומעורב. כולי תקווה שנקרין עקרונות חשובים אלה על ילדינו ועל החברה הישראלית כולה, הזקוקה היום אולי יותר מתמיד לרוח סולידאריות, הידברות והקשבה. לתלמידי בית הספר, אני מאחלת שנה פורייה ומהנה, שנה בה כל אחד ואחת מכם יקח אחריות ושליטה משמעותית על לימודיו, יביא לידי ביטוי את כישוריו ויכולותיו, ייזום, יחדש וייצר לעצמו תמונת עתיד וחזון אישי המבוסס על הישגים לימודיים, התנהגותיים וערכיים. אני מברכת את תלמידי שכבה ז' שהצטרפו לבית הספר ומאחלת לכם התאקלמות מהירה וקלה. צוות בית הספר עומד לרשותכם בכל קושי ובעיה, נשמח לסייע לכם בכל עת. ידיעון זה יקל עליכם להכיר את הצוות החינוכי העומד לרשותכם ואת הנהלים המהווים בסיס ליצירת אקלים נעים ובטוח בביה"ס. בברכת שנת לימודים פורייה ונעימה,ענת עומרמנהלת בית הספר